Browsing Category

Làm Đẹp

[HTV9] Viện Thẩm Mỹ DIVA Khai Trương Chi Nhánh Thứ 35

𝐂𝐡ỉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮ầ𝐧 đầ𝐮 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫ươ𝐧𝐠, đã 𝐜ó 𝐡ơ𝐧 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 đă𝐧𝐠 𝐤ý 𝐬ử 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐝ị𝐜𝐡 𝐯ụ 𝐜𝐡ă𝐦 𝐬ó𝐜 𝐬ắ𝐜 đẹ𝐩 𝐭ạ𝐢 𝐕𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡ẩ𝐦 𝐦ỹ 𝐃𝐈𝐕𝐀 𝐜𝐡𝐢…