#J2team_question

#J2team_question Em hiện tại đang mong muốn có một con máy tính của riêng mình sau 4 năm xài ké của mẹ với bao nhiêu lần chạy…